بحران در روابط قطر و عربستان؛ پیامدها و پیشنهادهایی برای ایران

روابط قطر با عربستان و متحدانش، هم‌چنان بحرانی است. این امر موجب پیامدهایی در سطوح داخلی و منطقه‌ای شده و فرصت‌هایی را در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.روابط قطر با عربستان و متحدانش، هم‌چنان بحرانی است. این امر موجب پیامدهایی در سطوح داخلی و منطقه‌ای شده و فرصت‌هایی را در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

پیامدهای شیبِ تندِ تغییرات در عربستان

چهارمین فرمان تغییر در عربستان در شرایطی صادر شد که عربستان در زمینه اقتصادی، داخلی و منطقه‌ای با چالش‌های زیادی مواجه است. رقابت محمد بن سلمان و محمد بن نایف روز به روز وارد شرایط حساس‌تری می‌شود. در تغییرات اخیر دایره اختیارات محمد بن نایف به شدت تنگ‌تر شده است.

ائتلاف اسلامی ضد تروریسم در روند الگوی تهاجمی عربستان

ائتلاف اسلامی ضد تروریسم در روند الگوی تهاجمی عربستان

تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریسم به رهبری عربستان را باید در روند شکل‌یابی الگوی رفتاری جدید سعودی در نظام منطقه‌ای درک کرد. نقشی که بنا دارد علاوه بر مهار و مدیریت آشوب منطقه‌ای، با شکلدهی به یک محور سنی، نقش ایران و متحدان آن را تضعیف و به بازیابی مجدد در راهبرد آمریکا منجر شود.

1 6 7 8