درخواست آمریکا برای پایان جنگ یمن؛ اهداف و امکان

ارزیابی مسائل مختلف نشان می‌دهد که دولت آمریکا تمایل چندانی برای پایان جنگ یمن در وضعیت کنونی نداشته و طرح پایان جنگ را بیشتر به صورت تاکتیکی دنبال می‌کند.

پیامدهای حمله عربستان به یمن برای آل سعود

 عربستان اجازه نداد انقلاب یمن به سرانجام برسد و ابتدا با «ابتکار خلیجی» و سپس با حمله به این کشور انقلاب یمن را منحرف کرده و مانع از دستیابی آن به اهداف حقیقی خود شد.

ارزیابی سفر بن سلمان به آمریکا؛ شتابان در پی قدرت

بررسی و واکاوی اظهارات بن سلمان در سفر به آمریکا نشان می‌دهد که عربستان و آمریکا در هماهنگیِ با یکدیگر به دنبال پیاده کردن برنامه‌ها و پروژه‌های پیچیده و خطرناک برای منطقه غرب آسیا هستند.

یمن در سال 96؛ روندها و رویدادها

با توجه به شواهد و قرائن به نظر می‌رسد نمی‌توان برای جنگ یمن در سال 97 پایانی را متصور شد. عربستان با تمام وجود و برای حفظ پرستیژ خود به جنگ یمن ادامه خواهد داد. از طرفی بعد امنیتی حضور انصارالله در صنعا نیز این خواست عربستان را دو چندان خواهد نمود.

1 2 3 4