اعتراضات در بلاروس؛ تقابل ژئوپلتیک اروپا و روسیه

روابط بین روسیه و بلاروس فراتر از منافع لحظه­ ای و بر اساس روابط دیرینه تاریخی و اشتراکات قومی و زبانی است. موقعیت ژئوپلتیک بلاروس بر سر دو راهی شرق و غرب، آن را به سمت شرق سوق خواهد داد.