آمریکا و چین؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر کرونا

یکی از عمیق‌ترین حوزه‌هایی که با شیوع کرونا مورد پرسش قرار گرفت شیوه حکمرانی در کشورهای مختلف است. اکنون همه کشورها با بحران اقتصادی مواجه شده اند. تفاوت اصلی این کشورها ورای ایدئولوژی‌های سیاسی شیوه حکمرانی آن‌ها است.

توقیف نفت‌کش ایران در جبل‌الطارق؛ الزاماتی برای آینده

اقدام بریتانیا در توقیف نفت کش حامل نفت ایران در جبل الطارق، اقدامی کاملاً سیاسی و امنیتی، همسو با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌باشد که در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بسترسازی حقوقی انجام اقدامات تقابلی سخت وجود دارد و مهم تر از آن و همچنان که ثابت شده است ج.ا.ایران انگیزه و اراده لازم برای برخورد تقابلی با دشمنانش در هر سطحی را دارد.