سیاست‌ منطقه‌ای اردن؛ بازی میان دو محور

چرخش سیاسی و تحرکات اخیر اُردن، به نوعی بازی در میان دو محور منطقه‌ای است که در رقابت روزافزونی با یکدیگر قرار دارند و دامنه این رقابت‌ها از خلیج فارس تا سواحل دریای سرخ و حوزه مدیترانه را دربر می‌گیرد.