سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان در دولت بایدن

تمایز مواضع بایدن با ترامپ درباره توافق صلح با طالبان، سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این یادداشت سعی می‌کند به آینده‌پژوهی این مسأله بپردازد.

مطلوبیت­ های بازیگران خارجی در مذاکرات صلح افغانستان

عدم اجماع بازیگران خارجی درباره مذاکرات صلح افغانستان، در کنار اختلافات اساسی میان دو طرف گفتگوها، مسیری دشوار را پیش‌روی دستیابی به توازن در خصوص تأمین منافع بازیگران قرار خواهد داد.

نگرشی به دیدگاه طالبان درباره صلح در افغانستان

گروه بین‌المللی بحران طی گزارشی به ارزیابی دیدگاه طالبان به مسائل احتمالی پرداخته که در مذاکرات صلح میان گروه‌های افغانستانی مطرح می‌شود.

مذاکرات آمریکا و طالبان؛ ابعاد و سناریوها

حصول به توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان بدون دست یابی به اجماع عمومی در افغانستان، تنها به عنوان راه ­حل کوتاه مدت محسوب خواهد شد و در بلند مدت نتایج کاربردی و جامع برای آحاد جامعه افغانستان نخواهد داشت.

1 2