اتحادیه اروپا و پیامدهای ترور سردار سلیمانی

پس از ترور سردار سلیمانی، اروپایی‌ها بدون محکومیت این جنایت، صرفا خواستار خویشتنداری طرفین شدند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفت ابتدا نقش میانجی برای تنش‌ها ایفا و سپس اعتبار بین‌المللی خود را احیا کند.

بررسی سرنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارلمانی بریتانیا/ بخش دوم

انتخابات آینده مجلس بریتانیا فرصتی دیگر به مخالفان برگزیت داده است تا شانس خود را برای جلوگیری از وقوع برگزیت یا دستکم متعادل کردن آن امتحان کنند. سرنوشت برگزیت بستگی به نتایج این انتخابات دارد.

بررسی سرنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارلمانی بریتانیا/ بخش اول

در این مقاله سعی شده است با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی در آخرین ماه سال 2019، بررسی‌هایی درباره پیش‌بینی نتایج انتخابات سراسری پارلمان بریتانیا و تاثیر نتایج آن بر وضعیت برگزیت انجام شود.