انصارالله و حذف گام‌ به گام هم‌پیمانان ریاض

انصارالله از آغاز شکل‌گیری ائتلاف عربی سعی داشت به موازات اقدام نظامی، سیاست فروپاشی تدریجی آن را نیز دنبال کند. خروج نیروهای سودانی آخرین تلاش انصارالله برای این هدف است که این نوشتار به بررسی آن می‌پردازد.