بررسی اقدامات آمریکا علیه شهروندان ایرانی

دولت آمریکا در دوران پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های خصمانه‌ای را علیه ایران و شهروندانش به کار می‌برد. یکی از این حوزه‌ها انجام اقدامات سلبی در خصوص نخبگانی ایرانی و هدف آن تکمیل سیاست فشار حداکثری بر ایران است.