آشفتگی‌های پیشاانتخاباتی در عراق

ایران در ماه‌های آینده احتمالا وضعیت پرتنشی را در عراق خواهد داشت و بر همین اساس باید سیاست مدونی را نسبت به انتخابات آتی تدارک ببیند تا مانند آنچه در اعتراضات اکتبر 2019 روی داد، غافلگیر نشود.

تلاش عراق برای قطع وابستگی به برق و گاز ایران؛ ابعاد و پیامدها

اگرچه تلاش عراق برای کاهش واردات برق و گاز از ایران تاکنون دستاوردهای محسوسی نداشته است، اما به نظر می‌رسد تداوم روند فعلی، بازار صادرات انرژی ایران به عراق را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.

گفت‌وگوهای راهبردی عراق و آمریکا؛ زمینه‌ها و پیامدها

نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن بررسی محتوای احتمالی گفت‌وگوهای راهبردی بغداد و واشنگتن در ژوئن آینده، چالش‌های این گفت‌وگو و تأثیر نخست‌وزیری احتمالی مصطفی الکاظمی بر آن را بررسی کند.

معرفی «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست­‌وزیر جدید عراق؛ علل و پیامدها

نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا مروری داشته باشد بر این پرسش اساسی که معرفی «مصطفی الکاظمی» به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری در عراق، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.