چرایی چرخش ترکیه در معادلات منطقه‌ای

اقدامات و اظهارات اخیر مسئولان ترکیه در کنار دیگر رویدادهای این روزها حاکی از وقوع تحرکات و طراحی‌هایی به منظور تغییر موازنه‌های منطقه‌ای با هدف احتمالی منزوی‌سازی ایران است.