گزارش نشریه آمریکایی؛ عربستان در حال تغییر تدریجی مفهوم اسلام است

نشریه کنگره آمریکا با انتشار مقاله‌ای برنامه‌های اخیر عربستان در صدور « سند مکه» برای تغییر مفاهیم و ارزش‌های قرآنی و شرکت هیئت سعودی در مراسم یادبود هولوکاست را در راستای عادی سازی منطقه با رژیم صهیونیستی خواند.