انتخابات پارلمانی عراق؛ پیام‌ها و پیامدها

انتخابات پارلمانی عراق برای سیاست داخلی این کشور و همچنین کنشگری جمهوری اسلامی ایران، پیام‌ها و پیامدهای مهمی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

تأملی بر اعلام انصراف مقتدی صدر از شرکت در انتخابات آتی عراق

اقدام مقتدی صدر در انصراف از انتخابات پارلمانی آتی، بیش از آنکه کنشی عامدانه باشد، احتمالاً واکنشی نسبت به تحولات چند ماه اخیر عراق و افزایش انتقادات به جریان صدر است.

سیاست‌ورزی مقتدی صدر در پرتو تحولات اخیر عراق

به نظر می‌رسد رهبر جریان صدر عراق در ماه‌های اخیر که عراق درگیر اعتراضات و تحولات گسترده‌ای بوده، سیاست‌ورزی خاصی را از خود بروز داده که نیازمند بررسی و واکاوی است.

1 2 3 7