دومین شب از مناظرۀ نامزدهای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات آمریکا

شب گذشته به وقت محلی، ده چهره دیگر از نامزدهای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات به مصاف یکدیگر رفتند. از موضوعات مطرح‌شده در این مناظره، بحران مهاجرت و عدالت قضایی بیش از سایر موضوعات بحث‌ و جدل‌ها میان نامزدها را برانگیخت.

اولین شب از دومین مناظرۀ نامزدهای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات آمریکا؛ حاکم‌بودن فضای «تغییر ساختاری» بر فضای مناظره

ده نفر از نامزدهای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات سه شنبه شب به وقت آمریکا در شهر دیترویت ایالت میشیگان رودرروی‌ یکدیگر قرار گرفتند. بخش عمدۀ این مناظره به بحث‌های داخلی و موضوعاتی مانند برنامه‌های خدمات درمانی، هزینه‌های دانشگاهی، بحران مهاجران و شکاف‌های نژادی، جنسیتی و طبقاتی اختصاص داشت.

وضعیت رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا در آستانۀ دومین مناظره نامزدها

پس از مناظره اول رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات، نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند که چهار کاندیدا خود را از دیگر رقبا، جدا کرده و رقابت اصلی را برای انتخاب نامزد نهایی شکل داده‌اند. جو بایدن معاون سابق رئیس‌جمهور، همچنان پیشتاز است.