تل‌رفعت، تل‌ابیض یا منبج؛ هدف حمله احتمالی ترکیه کجاست؟

برخی تحولات روزهای اخیر نشان می‌هد آنکارا خود را برای یک عملیات نظامی در خاک سوریه آماده می‌کند. پرسش اما این است که در صورت وقوع حمله، کدام‌یک از مناطق سوریه هدف عملیات ترکیه خواهد بود؟