آمادگی اروپا برای موج جدید مهاجرت

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در مقاله‌ای به بهانه مهاجرت اخیر پناهجویان از مراکش به اسپانیا از طریق مدیترانه، به تبیین این مشکل ساختاری اروپا پرداخته و از غفلت سیاست‌مداران اتحادیه نسبت به آن در دوران همه‌گیری کرونا انتقاد کرده است.

الگوی مطلوب روابط ایران و اروپا

با خروج آمریکا از برجام، نگاه ها همه معطوف به روابط ایران و اتحادیه اروپاست، این که سرانجام برجام چه خواهد شد؟ آیا ایران و اروپا می توانند بدون حضور ایالات متحده، روابط خود را گسترش دهند؟ سوالاتی است که پاسخ به آن ها، ما را ملزم به این می کند تا الگوی مطلوب روابط ایران و اروپا را مورد ارزیابی قرار دهیم