سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران در سال 97؛ رویدادها و روندها

با خروج ترامپ از برجام روابط ایران و اتحادیه اروپا وارد بازی ­ای شد که در آن اتحادیه اروپا به صورت یک­طرفه به بهانه ­های مختلف ایران را تحت فشار قرار می­داد تا بتواند به اهداف خود برسد. این روند را می توان به مانند پروسه ­ای دانست که باید در سال ­های آتی شاهد بهانه­ های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا باشیم.