قانون سزار و آثار داخلی و منطقه‌ای تحریم‌ها

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا ضمن بررسی جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه سوریه با عنوان «قانون سزار»، به آثار و پیامدهای داخلی این تحریم‌ها برای دمشق و کردها و آثار خارجی بر امارات و ترکیه بپردازد.

افزایش منازعه در درعا؛ ابعاد، چرایی و پیامدها

نوشتار پیش رو تلاش می‌کند به بررسی و تبیین تحولات اخیر در استان درعا سوریه با توجه به اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی و تشدید فعالیت هسته‌های خاموش تروریستی بپردازد.

ارزیابی شکاف در روابط ترکیه و گروه‌های متحد در سوریه و روندهای پیش رو

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا با مروری بر آخرین شکاف‌ها میان ترکیه و گروه‌های مسلح مستقر در ادلب، به ارزیابی سناریوهای موجود درباره آینده تحرکات نظامی و سیاسی آنکارا در سوریه بپردازد.

بررسی تحول رویکرد غرب در قبال هیئت تحریر الشام –  بخش دوم

نوشتار پیش‌رو بخش پایانی یک مقاله دو قسمتی است که به سیر تحول رویکرد تحلیلگران و سیاستمداران غربی نسبت به تطورات گروه جبهه النصره تا هیئت تحریر الشام می‌پردازد.

1 2