نگرانی آمریکا از پروژه مدرن‌سازی نظامی چین

چین طی سالیان اخیر تلاش‌های وسیعی برای توسعه و نوسازی نیروهای نظامی خود انجام داده و در حال دست‌یابی به تسلیحات برتری است که به‌تدریج به یک چالش عمده برای هژمونی آمریکا بدل خواهد شد.

نقش سایبردیپلماسی در ارتقاء بازدارندگی

دولت‌ها همواره به دنبال تحقق بازدارندگیِ خود و بازداشتن سایر کشورها از اجرای نقشه‌هایشان درباره آن‌ها بوده‌اند. یکی از عرصه‌هایی که امروزه مفهوم بازدارندگی به آن تسری پیدا کرده، سایبردیپلماسی است.

دیپلماسی کرونایی چین؛اهداف و پیامدها

بیماری کرونا علاوه بر همه مخاطراتی که برای محیط بین‌الملل داشته، برای دولت چین واجد فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی بوده است که از خود چهره یک بازیگر سازنده نسبت به مسائل جهانی را ترسیم نماید.

بررسی روند عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو

سال‌هاست که بحث عضویت گرجستان و اوکراین در دستور کار ناتو قرار دارد. موضوعی که تاکنون چالش‌ها و پیامدهای فراوانی ایجاد کرده که مهم‌ترین آن، مخالفت روسیه با عضویت این دو کشور در ناتو است.

1 2 3 4