یمن؛ جنگ‌ها چه زمانی پایان می‌یابند؟

جنگ‌ها با همه‌ی فجایعی که در آن‌ها رخ می‌دهد، به سهولت قابل حذف از معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نیستند. علاوه بر این، پایان‌دادن به جنگ‌ها نیز معمولاً امری دشوار است؛ حتی دشوارتر از شروع جنگ. جنگ یمن در همین چارچوب قرار دارد

محور مقاومت و آینده سوریه؛ تضعیف یک سناریو

دولت آینده سوریه نمی‌تواند نسبت به تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت جعلی رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی، بی‌تفاوت باشد. از این منظر یک دسته از سناریوهای تلخ برای محور مقاومت قابل ارزیابی مجدد هستند.

عربستان و بازیابی موازنه در سوریه

برای کسانی که پرونده بحران سوریه را زیر نظر داشته و رویدادها و روندهای آن را رصد می‌کنند، انفعال کلامی عربستان محل تامل است. البته این خموشی سیاسی، به‌ معنای انفعال در عمل نیست.

ثبات هژمونیک و مناقشه قدرت‌ها در دریای جنوبی

در حالی که دولت ترامپ بنا بر سیاست «اول آمریکا» با رویکردی یکجانبه گرایانه تمامی قواعد بین المللی را به سخره گرفته است و نسبت به تعهدات بین المللی آمریکا بی توجهی می‌کند اما در مواجهه با چین در منطقه شرق آسیا از لزوم پایبندی پکن به قواعد بین المللی سخن می‌گوید

1 2