قانون مرور رفع تحریم‌های ایران

در ادامه معرفی طرح های کنگره علیه ایران در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین این بار طرح «H.R.2185 - Iran Sanctions Relief Review Act» که از سوی رابرت پیتنجر نماینده جمهوری خواه و ضد ایرانی مجلس نمایندگان ارائه شده معرفی می شود. این طرح قصد دارد تحریم های تعلیق شده برای مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست 3 یا 4 از ضمیمه II «برجام» را بررسی و در صورت تشخیص رئیس جمهور آمریکا، آنها را بازگرداند.

قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران 2017

یک گروه از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، از جمله اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا، ابتدای فروردین ماه 96 طرحی را ارائه کردند که موضوع آن، تشدید تحریم های ایران به بهانه آزمایش موشک های بالستیک و همچنین سایر فعالیت های غیر هسته ای این کشور است.