تداوم فشار آمریکا به اعضای ناتو برای افزایش بودجه نظامی

لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در جلسه آینده وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو از این کشورها خواهد خواست توافق افزایش سهم کشورهای عضو این پیمان را پیگیری نمایند.

1 2 3 5