کنش‌گری عربستان در سازمان‌های منطقه‌ای و گزینه‌های پیش روی ایران

کنش‌گری عربستان در سازمان‌های منطقه‌ای و گزینه‌های پیش روی ایران

تلاش عربستان برای منزوی ساختن ایران در سازمان‌های منطقه‌ای، می‌تواند پیامدهای سلبی فراوانی به دنبال داشته باشد. تضعیف جایگاه ایران و تقویت موقعیت عربستان در این سازمان‌ها به انزوای بیشتر ایران انجامیده و توان آل سعود برای فشار و هجمه‌ی دیپلماتیک بر تهران را افزایش می‌دهد.