نشنال اینترست: بایدن از جنگ‌های بی‌پایان رها نخواهد شد

نشریه نشنال‌اینترست در یادداشتی به قلم پائول‌پیلار کارشناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به بیان این مسأله پرداخته که نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا عمیق‌تر از اختلاف روشی دو رییس‌جمهور یا حتی دو حزب است و ریشه‌ای قوی‌تر دارد.

نشنال اینترست: سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورده است

یکی از کارکنان پیشین «سیا» طی یادداشتی در روزنامه‌ای آمریکایی تصریح کرد که جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران نه تنها دستاوردی نداشت بلکه از همه جهات شکست خورده است.

جنگ الکترونیک، جنگ آمریکا و روسیه

نشنال اینترست در گزارشی، توانمندی های اخیر روسیه درجنگ الکترونیک را بررسی و آن را با توانمندی های ایالات متحده در همین زمینه، مقایسه کرده است