آثار و پیامدهای حقوقی تشکیل نیروی فضایی ایالات‌متحده امریکا

از منظر حقوق بین‌الملل فضا و رویکرد جامعه جهانی به استفاده صلح آمیز فضای ماورا جو، استقرار تسلیحات در فضا برخلاف روح معاهدات پنج‌گانه فضایی بوده و در مواردی برخلاف متن صریح معاهده «فضای ماورا جو» است که ایالات‌متحده نیز در آن عضویت دارد.