بررسی نفوذ خارجی در اندیشکده‌های آمریکایی

مرکز سیاست‌های بین‌المللی طی گزارشی به بررسی تأثیر کمک‌های مالی خارجی بر نفوذ دولت‌ها، نهادها یا گروه‌های بیگانه بر سیاست خارجی آمریکا پرداخته که در ادامه محورها و نتایج این گزارش ذکر می‌شود.

تلاش‌های چین برای افزایش نفوذ در ایالات متحده؛ ابعاد و پیامدها

یکی از کشورهای مهمی که چین تلاش کرده در آن نفوذ خود را افزایش دهد ایالات متحده آمریکاست. رویکرد چین نسبت به نفوذ در ایالات متحده استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اقتصادی ایالات متحده به نفع خود است.

نفوذ آمریکا در میانه اضطراب و اشتیاق

«استفان والت» نویسنده و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، اخیراً در مقاله‌ای که نشریه «فارین پالیسی» منتشر کرده است به تحلیل وضعیت نفوذ آمریکا در جهان به‌ویژه غرب آسیا پرداخته است.

1 2