تعلیق همکاری تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی و چشم‌انداز آشتی ملی

پس از تصمیم محمود عباس به تعلیق همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی، موضوع تشکیل دولت وحدت ملی، بار دیگر از سوی طرفین مطرح شده است.

دبیرکلی زیاد النخاله در جهاد اسلامی؛ آراء و چشم‌انداز

زیاد النخاله جانشین رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین شد. ویژگی‌های شخصیتی و نگرش های النخاله می‌تواند مسیر جنبش جهاد اسلامی را با تغییراتی روبرو سازد.