رژیم صهیونیستی و غزه: آیا جنگ دیگری در راه است؟

نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا امکان جنگ دیگری در آینده‌ی نزدیک علیه نوار غزه را در شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و منطقه بررسی کند و موانع آن را احصاء نماید.

تحریم‌ها و تنگناهای مالی حماس؛ راه‌کارها و پیامدها

سیزده سال محاصره، اوضاع اقتصادی و انسانی غزه را بسیار وخیم ساخته است. تصمیمات محمود عباس و تشکیلات خودگردان نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. حماس اما ابتکاراتی برای مواجهه با این شرایط دارد.