تنش در روابط آمریکا و ترکیه؛ دلایل، چشم‌انداز و فرصت‌ها

ارتباط کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه با گروه فتو به‌عنوان جریانی که عامل اصلی کودتای 2016 معرفی شده است، دست داشتن واشنگتن در این کودتا را بیش‌ از پیش مشخص می‌سازد.

هم‌گرایی کردهای سوریه و دولت اسد؛ دلایل و پیامدها

مهم‌ترین دستاوردی که همگرایی کردها با دولت سوریه می‌تواند در پی داشته باشد، تسلط ارتش سوریه بر مرزهای این کشور است.