سودان در میان تحرکات نیروهای نظامی 

سودان مدتی است که درگیر ناآرامی ها و اعتراضات گسترده علیه عمرالبشیر حاکم سی ساله اش بود حال طبق گزارشات میدانی الجزیره نیروهای ارتش این کشور در رادیو و تلویزیون حضور یافته اند ، فرودگاه خارطوم بسته شده است و همچنین وسایل نقلیه ارتش در جاده ها و پل های اصلی در خارطوم مستقر شده اند