راهبردهای بازدارندگی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با توجه به تغییر در نوع تهدیدات دشمنان نسبت به دهه‌های گذشته، در این یادداشت تلاش می‌شود راهبردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص قدرت بازدارندگی در عرصه‌های گوناگون با نگاهی عمیق‌تر و نو مورد بررسی قرار گیرد.