بررسی سرنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارلمانی بریتانیا/ بخش دوم

انتخابات آینده مجلس بریتانیا فرصتی دیگر به مخالفان برگزیت داده است تا شانس خود را برای جلوگیری از وقوع برگزیت یا دستکم متعادل کردن آن امتحان کنند. سرنوشت برگزیت بستگی به نتایج این انتخابات دارد.

بررسی سرنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارلمانی بریتانیا/ بخش اول

در این مقاله سعی شده است با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی در آخرین ماه سال 2019، بررسی‌هایی درباره پیش‌بینی نتایج انتخابات سراسری پارلمان بریتانیا و تاثیر نتایج آن بر وضعیت برگزیت انجام شود.

آرایش و زمینه‌های همگرایی ائتلاف‌های پارلمانی عراق

شرایط مبهم سیاسی در عراق پس از برگزاری انتخابات و مطالبه‌ی عمومی مردمی در زمینه‌ی خدمات رسانی احزاب را برای تسریع در روند تشکیل دولت جدید تحریک کرده‌است، مقاله‌ی پیش رو علل همگرایی گروه‌ها و ائتلاف‌های پارلمانی را بررسی کرده‌است.

1 2