امارات و امپراتوری تجسس؛ از وزارت امکان تا پیام‌رسان «توتاک»

سابقه نفوذ و اثرگذاری لابی امارات بر تصمیمات قدرت‌های بزرگ بر کسی پوشیده نیست، اما سال‌هاست که ابوظبی با هدف پوست‌اندازی و گذار از شیوه‌های سنتی نفوذ و دسترسی به اطلاعات، طراحی سیستم جامع نظارت، جاسوسی الکترونیک و تأسیس یک امپراتوری جاسوسی را دنبال می‌کند.