روزنامه لبنانی تشریح کرد؛ پشت پرده تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا علیه لبنان

آمریکا درحالی مدعی تمدید وضعیت اضطراری در قبال لبنان به بهانه فعالیت‌های تهدیدآمیز مقاومت علیه منافع ملی ایالات متحده شده که خودش به خوبی می‌داند، آنچه که از آن هراس دارد تهدید امنیت اسرائیل است.