اکثر آمریکایی‌ها شدت اختلافات سیاسی در کشورشان را بالا می‌دانند

براساس نظرسنجی جدیدی که نتایج آن در روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر شده از هر ۱۰ آمریکایی هفت نفر معتقدند اختلافات سیاسی در این کشور در حال حاضر حداقل به اندازه زمان جنگ ویتنام شدید هستند