نقشه تجزیه غرب آسیا توسط چه کسی طراحی شد؟

نقشه تجزیه غرب آسیا توسط چه کسی طراحی شد؟

نویسنده:

فدرالیسم در سوریه؛ خط پایان یا تمدید بحران؟

نویسنده:

آزادسازی موصل؛ گام نهایی در مبارزه با داعش یا آغاز تجزیه عراق؟/ بخش دوم

آزادسازی موصل؛ گام نهایی در مبارزه با داعش یا آغاز تجزیه عراق؟/ بخش نخست

تجزیه منطقه و نظم مطلوب «صهیونیسم-پایه»ی آمریکا در غرب آسیا

تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

آیا تجزیه یمن، سناریوی محتملی است؟

«واشنگتن پست» دستورالعمل تجزیه عراق را صادر کرد

نویسنده:

سناریوی مطلوب رژیم صهیونیستی: سوریه یکپارچه یا تجزیه شده؟

فدرالی شدن یمن؛ مواضعِ بازیگران و پیامدها

بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی