بررسی مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل

این یادداشت پژوهشی باهدف نگاهی اجمالی و کلی به مبانی نامشروع بودن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران نگاشته شده است. تحریم‌های یک‌جانبه به استناد بسیاری از اسناد چندجانبه و دوجانبه‌ی بین‌المللی غیرمشروع بوده و قابلیت پیگیری در محاکم بین‌المللی را دارند.

بررسی طرح تحریمی جامع مصوب مجلس سنا و نمایندگان آمریکا [H.R.3364]

طرح تحریمی آمریکا، موسوم به H.R.3364 بسته‌ی تحریمی است که ظاهراً جدید است، اما در باطن دارای ماهیت ضدایرانی با رویکرد تحریمی است که در رفتار آمریکا در قبال ایران مسبوق به سابقه است.

طرح «تحریم حامیان خارجی تروریسم فلسطینی»؛ چالشی جدید برای محور مقاومت

طرح «قانون ممانعت از حمایت بین‌المللی تروریسم فلسطینی در سال 2017» از شمولیت و دایره گسترده‌ای در خصوص حامیان «تروریسم فلسطینی» و نوع حمایت‌ها برخوردار است.

رویکرد ترامپ به تهران: «تعلیق کُن و بزن»

دولت ترامپ به قدر کافی هوشیار است که تا زمان تدوین یک استراتژی کامل برای مقابله با این تهدید بزرگ‌تر، از حرکات جسورانه خودداری کند. تا آن زمان، «تعلیق کن و بزن» لاجرم تا آیندۀ نزدیک راهبرد رفتار دولت ترامپ در قبال ایران خواهد بود

1 2 3