انقلاب اسلامی و آرمان فلسطین؛ 40 سال حمایت موثر

در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی، این مقاله در پی بررسی نسبت این انقلاب با آرمان رهایی قدس شریف از چنگال صهیونیست‌ها پرداخته است.

بررسی مقایسه‌ای انقلاب اسلامی ایران با دو انقلاب فرانسه و آمریکا/ بخش دوم

در این نوشتار، سه انقلاب اسلامی ایران،فرانسه و آمریکا در سه حوزه اهداف و شعارها، موانع و چالش‌ها و میزان تحقق شعارها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررسی مقایسه‌ای انقلاب اسلامی ایران با دو انقلاب فرانسه و آمریکا/ بخش نخست

در این نوشتار، سه انقلاب اسلامی ایران،فرانسه و آمریکا در سه حوزه اهداف و شعارها، موانع و چالش‌ها و میزان تحقق شعارها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

انقلاب اسلامی و نجات ایران از منجلاب نظام سلطه

یکی از مهمترین شاخصه های انقلاب اسلامی سلطه ستیزی و مقابله با نظام استکبار است که بر اساس این شاخصه ایران توانسته خود را از منجلاب نظام سلطه نجات دهد. اما باید دانست که تحقق این شاخصه جز در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و وحدت و انسجام ملی میسر نخواهد شد. بنابراین مهمترین وظیفه سیاستمدارن حفظ ارزش ها و اصول انقلابی در برابر تهدیدات نظام سلطه است.

1 2 3 4