اقلیم کردستان عراق و رویای استقلال؛ موانع داخلی

چرا بارزانی با رژیم صهیونیستی «بسته» است؟

نویسنده:

نقش عامل کُردی در هم‌گرایی ترکیه و رژیم صهیونیستی

نگاه روسیه به کردهای ترکیه، عراق و سوریه

روابط ترکیه و اقلیم کردستان عراق و مسیر پیش رو

بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی

گروه‌های معارض در سوریه؛ حامیان، چهره‌ها و جهت‌گیری‌ها

آشوب‌های اقلیم کردستان عراق؛ دلایل و پیامدها

چرا ترکیه بر تشکیل منطقه حائل در سوریه اصرار دارد؟

نقش کُردها در بازی پیچیده‌ی سوریه