قدرت‌یابی جریان‌های راست ملی‌گرا؛ دومین بحران ناتو پس از خاتمه جنگ سرد

قدرت‌یابی جریان‌های راست ملی‌گرا؛ دومین بحران ناتو پس از خاتمه جنگ سرد

انتخاب دونالد ترامپ با شعارهای ملی‌گرایانه، خروج اعتراضی انگلیس از اتحادیه اروپا و جان گرفتن جریانات راست ملی‌گرا در اروپا نشان از تحولاتی دارد که به احتمال بسیار زیاد می‌روند تا نظم دوران پس از جنگ جهانی دوم را دستخوش تغییراتی نماید.