سیاست خارجی چین در سال 1400، رویدادها و روندها

این مقاله به طور مختصر به ارزیابی مهم‌ترین روندها و رویدادهای چین در سال گذشته پرداخته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آینده را بررسی کرده است.

جهان پس از بحران اوکراین، جهانی متفاوت خواهد بود

دکتر شیرغلامی معتقد است بحران اوکراین تاثیرات مهمی را بر نظم بین المللی موجود خواهد گذاشت و جهان پس از این بحران، جهانی متفاوت خواهد بود.

اهداف آمریکا از تبلیغ علیه توانمندی‌های نظامی چین

رسانه‌های آمریکایی با پوشش خبری گسترده آزمایش‌های نظامی چین قصد دارند تا این کشور را به مثابه یک تهدید علیه منافع آمریکا معرفی کنند.

چین چگونه می‌خواهد از تسلط طالبان در افغانستان سود ببرد؟

یادداشت پیش‌رو ترجمه‌ای از مقاله‌ منتشرشده در تارنمای اندیشکده بروکینگز است که به بررسی روابط طالبان و چین می‌پردازد.

1 2 3 20