جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی

کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانسی خبری جزئیات گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد.

احتمال زیاد آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی توسط ایران

حسن روحانی رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت احتمال رسیدن به توافق با کشورهای اروپایی طی یک یا دو روز آینده را بعید است.