نقشه راه مؤسسه رَند برای مذاکره با کره شمالی

تداوم بحران تسلیحات هسته‌ای کره شمالی در دولت‌های گوناگون آمریکا، آن را به مسأله‌ای بغرنج بدل ساخته است. مؤسسه رَند تلاش کرده راهی برای حل این بحران نشان دهد.

افول فرآیند خلع سلاح هسته‌ای

سیاست‌های دولت آمریکا طی سالیان اخیر به مانع مهمی در مسیر کاهش تسلیحات هسته‌ای در جهان بدل شده و قدرت‌های غیرغربی را وادار به عدول از این فرآیند نموده است.

زمان برای دیپلماسی ترامپ در قبال کره شمالی رو به اتمام است

"رهبر کره شمالی به آمریکا هشدار داده تا پایان سال جاری میلادی مهلت دارد طرح پیشنهادی جدیدی برای ایجاد یک تحول در مذاکرات به بن‌بست خورده مربوط به خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره ارائه کند و تحلیلگران می‌گویند زمان برای آن که دونالد ترامپ بتواند دیپلماسی خود در قبال مساله کره شمالی را به نتیجه برساند رو به اتمام است."

سیاست استکباری آمریکا در مذاکرات اتمی با کره شمالی

دولت آمریکا از حدود یک سال و نیم قبل (خرداد 1397)، مذاکرات اتمی خود با کره شمالی در خصوص خلع سلاح این کشور و در مقابل، لغو تحریم‌های اعمال‌شده را آغاز کرد. اما این مذاکرات تاکنون منجر به نتیجه مشخصی نشده است.

1 2 3