شکست کمپین «فشار حداکثری» به روایت آمار

مؤسسه مطالعات جنگ، خط زمانی تنش‌های ایران و آمریکا از 22 اردیبهشت تا 18 دی 1398 را منتشر کرده است. نویسندگان 4 فاز برای این روند در نظر گرفته‌اند.