صباح خالد الصباح، مأمور تشکیل کابینه جدید کویت شد

شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت با صدور حکمی، بار دیگر شیخ صباح خالد الصباح نخست‌وزیر مستعفی را به عنوان مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور انتخاب کرد.

دیپلماسی عمومی امارات متحده عربی؛ ابزارها، اقدامات و اهداف

امارات یکی از کشورهای موفق در استفاده از دیپلماسی عمومی است، این کشور در چشم انداز 2021 خود را به عنوان الگوی پیشرفت و توسعه در منطقه مطرح کرده است. لذا بررسی اهداف، ابزارها و اقدامات دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی امارات متحده عربی حائز اهمیت است.

کویت و میانجی‌گری در مسائل منطقه‌ای

کویت به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی غرب آسیا سعی داشته است تا در بحران‌های پنج سال گذشته نقش میانجی را در مناقشات مختلف بازی کند. ما در این مقاله سعی داریم تا این نقش را مورد ارزیابی قرار دهیم.

بازی کویت در پازل جنگ دیپلماتیک سعودی علیه ایران

اقدام کویت در کاهش روابط با ایران از یک طرف به دلیل وجود قابل توجه شیعیان در این کشور تفسیر می‌شود. از طرف دیگر کویت بهانه این مسئله را ارتباط ایران با گروهک العبدلی عنوان کرده است اما نباید از نقش عربستان و جنگ دیپلماتیک این کشور علیه ایران در این مسئله غافل بود.