طرح فشار بر ایران شکست خواهد خورد

راهبرد «فشار حداکثری» حیات حکومت و مردم ایران را سخت‌تر می‌کند. اما بعید است که منجر به تغییر سیاست عمده‌ای شود؛ زیرا حس قربانی شدن را در ایرانی‌ها تقویت کرده و مقاومت نسل‌های مختلف این کشور را افزایش می‌دهد.

واکاوی متن منتشر شده از طرح جدید سازمان ملل برای پایان بحران یمن

اسماعیل ولد شیخ، نماینده سازمان ملل در بحران یمن، ابتدای هفته با سفر به صنعا طرح جدیدی برای پایان بحران یمن به انصارالله و علی عبدالله صالح ارائه نمود.