نگاهی به سند راهبرد ضدتروریسم ایالات‌متحده آمریکا

جمعه‌ی گذشته، رئیس جمهور ایالات متحده آخرین راهبرد این کشور در مبارزه با تروریسم را امضا کرد. در این نوشتار، خلاصه‌ی این راهبرد به همراه مهمترین نکات مربوط به ایران بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررسی امکان درگیری نظامی بین آمریکا – کره شمالی و سناریوهای موجود

کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین به بررسی و امکان‌سنجی درگیری نظامی بین ایالات‌متحده آمریکا و کره شمالی پرداخته‌اند.