موانع و چالش‌های اجرای برجام با نگاه به گزارش‌های دوره‌ای وزارت امور خارجه

بنا بر هفت گزارش وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ایالات متحده و بدعهدی‌های این کشور، اصلی‌ترین مانع و چالش اجرای برجام بوده است. لذا، لازم است تمهیداتی بلندمدت جهت مقابله با این بدعهدی‌ها از سوی مسئولین مربوطه، اندیشیده شود.