جمعی از ژنرال‌های آمریکایی: شریعت تهدیدی علیه آمریکا

جمعی از ژنرال‌های آمریکایی: شریعت، تهدیدی علیه آمریکا

برای شناخت چرایی جدی‌تر شدن رویکرد ضد اسلامی دولت جدید آمریکا ضروری است کتابی را معرفی کنیم که در سال 2010 توسط جمعی از ژنرال‌ها و مسئولین آمریکایی نوشته شده است: «شریعت؛ تهدیدی علیه آمریکا»

رئیس سیا؛ یک متعصبِ مسیحیِ راست‌افراطیِ اسلام‌هراس

رئیس سیا؛ یک متعصبِ مسیحیِ راست‌افراطیِ اسلام‌هراس

رئیس سیا یک مسیحی اونجلیک عمیقاً محافظه‌کار است که گفته است: «آمریکا خدایان دیگری پرستیده و اسم‌شان را چندفرهنگ‌گرایی گذاشته است.»