تحلیل فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» از منظر جنگ رسانه‌ای

شکارچی شنبه پس از فیلم تحسین‌شده‌ی «بازمانده» (سیف‌الله داد /۱۳۷۴) دومین فیلم جدّی سینمای ایران در موضوع فلسطین است. نمایش درازدستی کاهنان صهیونیست، استفاده‌ی نادرست ایشان از فرمان‌های تورات، تعلیم به اطفال یهودی برای کشتن غیریهودیان، وحشی‌گری و شستشوی مغزی صهیونیسم و.....ازجمله نکاتی هستند که باید از منظر جنگ رسانه‌ای موردبررسی قرار گیرند.